As modificacións lexislativas introducidas polo Real Decreto-Lei 6/2023 5 febrero, 2024