Taboleiro electrónico

Publicacións de acordos do Consello.

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 10 de abril de 2024 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 26 e 27 de marzo de 2024 a don Alberto Padín Agra. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2023-06-V03 de 11 de marzo de 2024.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/TbsDBmjpewfpSD8

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 30 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

Enténdese rexeitada a notificación da Resolución do recurso 2023-19-P05 a dona Rosa Iglesias Costas, por transcurso dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 7 de maio de 2024 sen que o destinatario accedese ao seu contido. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2023-19-P05.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/jC5TMoJaLy8Hd4K

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 29 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

Enténdese rexeitada a notificación da Resolución do recurso 2023-18-P05 a don Jorge Vázquez Vila, por transcurso dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 7 de maio de 2024 sen que o destinatario accedese ao seu contido. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2023-18-P05.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/WAyJAdRZifjReoX

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 29 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

Enténdese rexeitada a notificación da Resolución do recurso 2022-79-C12 a don Jorge Vázquez Vila, por transcurso dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 20 de marzo de 2024 sen que o destinatario accedese ao seu contido. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-79-C12.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/oy2JzHd3aaokozk

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

Enténdese rexeitada notificación electrónica da Resolución do recurso 2022-67-C08 a dona Eva María Añón Bouzas, por transcurso de dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 18 de xaneiro de 2024 sen que a destinataria accedese ao seu contido.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/ixn4jZ5dmLNajES

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

Enténdese rexeitada a notificación electrónica da Resolución do recurso 2022-77-C12 a don José Miguel Blas Orbán, por transcurso de dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 20 de marzo de 2024 sen que o destinatario accedese ao seu contido. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-77-C12.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/SZ4ZN6HKjd744QH

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

Enténdese rexeitada a notificación da Resolución do recurso 2022-45-C06 a don Jorge Vázquez Vila, por transcurso de dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 18 de outubro de 2024 sen que o destinatario accedese ao seu contido. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-45-C06.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/kZz65DKsBget7gP

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 11 de abril de 2024 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 27 de marzo de 2024 a dona Dalila Castro Suárez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-78-C12 de 11 de marzo de 2024.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/3mfKy7dBmyDTbrk

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 31 de xaneiro de 2024 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 15 e o 16 de xaneiro de 2024 a don Óscar Cid Varela e dona María Esther Ramos Calleja. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-76-C12 de 28 de decembro de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/zzxRLbYkNrA2KJb

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 24 de xaneiro de 2024 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 12 de xaneiro de 2024 a don Alberto Caminero Lobera. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-76-C12 de 28 de decembro de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/gds3e3BsdA7kyF8

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 18 de abril de 2024 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 4 e o 5 de abril de 2024 a don José Durán Montes. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-58-P09 de 4 de abril de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/zcWGKoAgNMyH5mf

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 18 de abril de 2024 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 11 de abril de 2024 a dona Sonia Portas Fariña. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-41-P06 de 4 de abril de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/ojSqzSa3Zp8PQtx

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de maio de 2024

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 5 de abril de 2024 enténdese rexeitada a notificación da Resolución do recurso 2022-58-P09 a don Manuel Barros Barros, por transcurso dez días naturais desde a posta a disposición da notificación, en data 25 de marzo de 2024 sen que o destinatario accedese ao seu contido. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-58-P09.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/PPcZ5NXHS3mjTpQ

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 26 de abril de 2024

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies