Skip to main content

Taboleiro electrónico

Publicacións de acordos do Consello, previo intento de notificación por vía postal.

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 6 de xullo de 2023 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 16 e o 21 de xuño de 2023 a dona Adriana Insua Fernández. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-08-C01 de 19 de decembro de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/MBynyKygnMoERmj

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 7 de xullo de 2023

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 7 de xullo de 2023 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 23 e o 26 de xuño de 2023 a dona Margarita Durán González. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-31-F04 de 20 de xaneiro de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/GPs3zxsiSgjG939

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 7 de xullo de 2023

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 7 de xullo de 2023 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 23 de xullo de 2023 a dona Ana Isabel Rodríguez Martínez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2023-12-L03 de 5 de abril de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/MLCgMdqtx4goHJB

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 7 de xullo de 2023

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 6 de xullo de 2023 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 23 de xuño de 2023, ás 9.36 horas e ás 17.45 horas, a don José Manuel Cotón Carreira. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2023-02-S02 de 2 de xuño de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/DJTN9XZ4xQBTkS7

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 7 de xullo de 2023

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 16 de xuño de 2023 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 8 de xuño de 2023 a don Diego Feijóo Veleiro. Dita notificación foi enviada á dirección indicada polo Sr. Feijóo no recurso de alzada así como nos sucesivos escritos presentados ante este Consello. Contiña a resolución do recurso de alzada 2022-28-V04 de 20 de xaneiro de 2023.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/pDjspzsiGjxcjkL

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 21 de xuño de 2023

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 11 de outubro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 26 e o 28 de setembro de 2022 a don Manuel Pumariño Santos. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-05-L01 de 9 de setembro de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandita interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/CJSjZscTnJ7qp7T

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 13 de outubro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 3 de outubro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 26 de setembro de 2022 a don Raúl Albarrán Gómez. Dita notificación foi enviada á dirección indicada polo Sr. Albarrán Gómez no recurso de alzada e contiña a resolución do recurso de alzada 2022-26-S03 de 9 de setembro de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandita interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/SQeQjbgDaANtwY7

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 4 de outubro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 14 de setembro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 9 e o 10 de agosto de 2022 a dona Carmen Codesido Mosteiro. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2022-10-C01 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/XMc4dSjjFfcxqH6

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de setembro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 14 de setembro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 9 e o 11 de agosto de 2022 a don Rubén Parada Iglesias. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-62-P11 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/sXd2xsdmL4Hqf8t

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de setembro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 14 de setembro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 10 e o 11 de agosto de 2022 a dona María Paz Rodríguez Fraga. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-63-P11 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/siraYM4J2anqTJw

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de setembro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 14 de setembro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 9 e o 10 de agosto de 2022 a don Óscar Martínez Rodríguez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-66-V11 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/awb9ygEbbWoWR4Z

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de setembro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 14 de setembro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución das notificacións intentadas sen efecto o 9 e o 10 de agosto de 2022 a don Mikel Zubiraray Ramos e a dona Rosa Nieves Rodríguez Gonçalvez, respectivamente. Ditas notificacións contiñan a resolución do recurso de alzada 2021-72-V12 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que os devanditos interesados poderán acceder ao seu contido premendo na seguintes ligazóns:

Don Mikel Zubiraray Ramos: https://nube.sede.gal/s/gTDGgeLYddasztE

Dona Rosa Nieves Rodríguez Gonçalvez: https://nube.sede.gal/s/Sd9CFJRsYMsxySD

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de setembro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 14 de setembro de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución das notificacións intentadas sen efecto o 9 e o 10 de agosto de 2022 a don Mikel Zubiraray Ramos e a dona Sonia Fernández Villar, respectivamente. Ditas notificacións contiñan a resolución do recurso de alzada 2021-73-V12 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que os devanditos interesados poderán acceder ao seu contido premendo na seguintes ligazóns:

Don Mikel Zubiraray Ramos: https://nube.sede.gal/s/9bFXD6Bow2omRda

Dona Sonia Fernández Villar: https://nube.sede.gal/s/iX7dY77nafd767W

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de setembro de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 11 de agosto de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto 9 de agosto de 2022 a don Jorge Vázquez Vila. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-68-C11 de 22 de xullo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/rmoNHWDijcpntn6

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 22 de agosto de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 2 de maio de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 11 e o 13 de abril de 2022 a don Manuel Expósito Leal. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-44-C07 de 11 de marzo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/WxCrGNcw8SLBrXY

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 2 de maio de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 27 de abril de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto, por dúas veces, o 7 e o 12 de abril de 2022 a dona Sofía Vales Fandiño. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-48-C08 de 11 de marzo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/EQGsmw636QEqYsB

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 28 de abril de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 27 de abril de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto, por dúas veces, o 7 e o 8 de abril de 2022 a don Matías Movilla García e a devolución da notificación intentada sen efecto, por dúas veces, o 7 e o 8 de abril de 2022 a don Eugenio Pazos Pesado. Ditas notificacións contiñan a resolución do recurso de alzada 2021-43-V07 de 11 de marzo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que os devanditos interesados poderán acceder ao seu contido premendo na seguintes ligazóns:

Notificación Movilla García: https://nube.sede.gal/s/TqJQpEj385xJgFm

Notificación Pazos Pesado: https://nube.sede.gal/s/PqjtrwXByryFWN2

*As persoas interesadas poderán acceder a ditos documentos mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 28 de abril de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 27 de abril de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto, por dúas veces, o 7 e o 11 de abril de 2022 a dona Rosa María González Basalo. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-39-O06 de 11 de marzo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/2AwnEbiMKrpdLRK

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 28 de abril de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 27 de abril de 2022 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto, por dúas veces, o 7 e o 11 de abril de 2022 a don Enrique Corredoira Rodríguez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-50-C08 de 11 de marzo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/MRBDgmRNe6Kxb5z

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 28 de abril de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 10 de decembro de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto 7 de abril de 2022 a dona Beatriz Sestayo Doce. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-44-C07, de 11 de marzo de 2022.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/dGrZ3JFg7JRgAPx

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 19 de abril de 2022

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 23 de setembro de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 5 e o 6 de agosto de 2021 a don Santiago Iglesias Corral. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-02-O01, de 28 de xullo de 2021.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/jFpWE34wfjGcNAy

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 24 de setembro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 23 de setembro de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 6 e o 9 de agosto de 2021 a dona Teresa González Ponte. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2021-07-C02, de 28 de xullo de 2021.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/atpppdxPpeWX2Yj

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 24 de setembro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 7 de xullo de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 10 e o 11 de xuño de 2021 a don Luis J. Collazo Saavedra. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-65-V12 de 28 de maio de 2021.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/WE8JdLBJKy5raee

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 21 de xullo de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 6 de xullo de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 10 e o 11 de xuño de 2021 a don David Sánchez Sánchez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-60-C12, de 28 de maio de 2021.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/WN34EDfXqFSj3Cj

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 6 de xullo de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 19 de maio de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 3 e o 4 de maio de 2021 a dona María Viana Azurmendi. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-46-C11, de 8 de marzo de 2021.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón : https://nube.sede.gal/s/BymBBtJC6TCNMFb

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 3 de xuño de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 2 de novembro de 2020 tivo saída do Consello da Avogacía Galega, notificación da resolución do recurso de alzada 2020-22-P06, de 20 de outubro de 2020, dirixido a don Fernando Neira Matalobos.

O envío da notificación realizouse polo servizo de Correos, mediante carta certificada con acuse de recibo con dous intentos de entrega.

Non constando a entrega da notificación ao destinatario nin a devolución ao Consello remitente, publícase neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/9njA6jg4QRfCc57

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 18 de febreiro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 29 de decembro de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 10 e o 11 de novembro de 2020 a dona Manuela Fernández Docampo. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-16-C04, de 20 de outubro de 2020.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/jd8ad4jtjDxXrYD

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 18 de febreiro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 18 de novembro de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 10 de novembro de 2020 a don José Luis Domínguez Pereira. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-15-C04, de 20 de outubro de 2020.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/4wdoHJBJGBgtWCn

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 18 de febreiro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 9 de febreiro de 2021 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 14 e 15 de xaneiro de 2021 a don José Sánchez Gómez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2019-62-C11, de 17 de decembro de 2020.

O que se publica neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/eafFN7mLpXLoJkM

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 18 de febreiro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 23 de xullo de 2020 tivo saída do Consello da Avogacía Galega, notificación da resolución do recurso de alzada 2019-73-12, de 21 de xullo de 2020, dirixido a don Jorge Vázquez Vila. O envío da notificación realizouse polo servizo de Correos, mediante carta certificada con acuse de recibo con dous intentos de entrega.

Non constando a entrega da notificación ao destinatario nin a devolución ao Consello remitente, publícase neste taboleiro electronico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesado poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/TmTqiNTgz58sfRM

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 20 de xaneiro de 2021

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 27 de novembro de 2019 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 11 de novembro e o 12 de novembro de 2019 a don Jesús José Lamelas Gómez. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2019-32-C06, de 25 de outubro do 2019.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/BbfbpYRbnaA4zzP

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 2 de novembro do 2020

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 6 de xullo de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 17 e o 18 de xuño de 2020 a dona Esther Muñoz Campos. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada nº 2019-72-C12, de 2 de xuño de 2020.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que a devandita interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/JmDwo4tLscdY7o7

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 2 de novembro do 2020

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 5 de agosto de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 27 e o 28 de xullo de 2020 don Eduardo Martínez Campos. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada nº 2020-08-V02, de 21 de xullo de 2020.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/nbgBHt5drqxgLpZ

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 2 de novembro do 2020

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 12 de febreiro de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto por dúas veces o 20 de xaneiro e o 21 de xaneiro de 2020 a don Fernando Silla Conejero. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2019-22-P04, de 27 de decembro de 2019.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/CkeoWxWBzpFsQNc

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 12 de novembro do 2020

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 18 de novembro de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 10 de novembro de 2020 a don Jorge Vázquez Vila. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-14-C04, de 20 de outubro de 2020.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/BDdN7P3Y52RpMrS

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 27 de novembro do 2020

Órgano notificador: Consello da Avogacía Galega

En data 18 de novembro de 2020 recibiuse na oficina do Consello da Avogacía Galega a devolución da notificación intentada sen efecto o 10 de novembro de 2020 a don Jorge Vázquez Vila. Dita notificación contiña a resolución do recurso de alzada 2020-16-C04, de 20 de outubro de 2020.

O que se publica neste taboleiro electrónico durante o prazo de 15 días naturais, prazo no que o devandito interesada poderá acceder ao seu contido premendo na seguinte ligazón: https://nube.sede.gal/s/ejswWP54LyyCAoY

*A persoa interesada poderá acceder a dito documento mediante a contraseña facilitada polo Consello da Avogacía Galega.

A Coruña, 27 de novembro do 2020

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies