Recoñecemento do dereito

A asistencia xurídica gratuíta é un dereito fundamental recoñecido pola Constitución Española de 1978, no seu artigo 24, que consagra o dereito de toda persoa a obter a tutela xudicial efectiva dos xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos lexítimos, sen que, en ningún caso, poida producirse indefensión.

Así mesmo, o artigo 119 CE establece que a xustiza será gratuíta para os que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Todo cidadán que cumpra os requisitos poderá solicitar, nos termos establecidos pola normativa vixente, asistencia xurídica gratuíta nos procedementos xudiciais nos que estea interesado.

A xustiza gratuíta en España adminístrase de forma diferente en función da lexislación aplicable en cada comunidade autónoma.

En Galicia, corresponde á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza a coordinación das sete comisións de asistencia xurídica gratuíta, que son os órganos responsables de administrar o dereito aos cidadáns.

A Xustiza Gratuíta é un Servizo Público que por Lei xestionan os colexios de avogados.

Aínda que a Lei de Asistencia Xurídica Gratuíta establece que a Administración pública compensará os gastos de xestión, as achegas públicas so sufragan unha parte do custo. o resto o sufragan os colexios de avogados.

Ler Regulamento de Asistencia Xurídica Gratuíta


Máis información sobre a Asistencia Xurídica Gratuíta (AXG)

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies