Skip to main content

Cursos actuais

Ser un despacho competente é necesario, pero non é suficiente para ter éxito.

Aínda que se conte co mellor equipo ou se preste o mellor servizo: resulta vital, ademais, coñecer e aplicar técnicas de mercadotecnia que nos axuden a facer visible o noso despacho e consolidar a nosa imaxe de marca.

Así, neste curso preséntanse as tendencias e os novos modelos de negocio na avogacía, xunto coas habilidades profesionais necesarias e demandadas, para despois abordar como elaborar estratexias de marketing adaptadas aos despachos no contexto actual.

Ademais, contamos coa mellor e máis reputada especialista en comunicación dos despachos da avogacía: Lidia Zommer.

Máis información

A responsabilidade penal das persoas xurídicas non excluirá a das persoas físicas, nin a destas excluirá a responsabilidade penal daquelas. Non cabe a alegación da separación de patrimonios da persoa xurídica por razón de ter personalidade xurídica, cando tal separación é, na realidade, unha ficción que pretende obter un fin fraudulento, como incumprir un contrato, eludir a responsabilidade contractual ou extracontractual, aparentar insolvencia, etc.

De aí a importancia que adquiriron nas organizacións, a raíz do recoñecemento legal da responsabilidade penal das persoas xurídicas, os programas de cumprimento da legalidade (compliance) e a figura do Compliance Officer, pois as empresas e organizacións deberán asumir privadamente unha función preventiva para reducir o risco de incorrer en responsabilidade propia.

Máis información

Segundo o artigo 20 da Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, os Colexios de Avogados, cando esixan para o exercicio da quenda de oficio cursos de especialización, asegurarán unha formación específica que coadxuve ao exercicio profesional dunha defensa eficaz en materia de violencia de xénero.

Este curso, elaborado a partir dun programa aprobado polo CGAE (Consejo General de la Abogacía Española) e redeseñado pola Comisión de Formación do Consello da Avogacía Galega, responde a esa necesidade formativa.

Foi preparado polo Consello da Avogacía Galega, coa participación de letradas especialistas na materia.

Máis información

El curso de Teletrabajo orientado a la abogacía pretende ofrecer una visión básica sobre el el teletrabajo, repasando algunas de las principales herramientas que se usan para trabajar telemáticamente.

Se ha basado en gran parte en la experiencia de la propia institución propietaria del curso, cuya plantilla laboral viene valiéndose de algunas de las herramientas que aquí se describen desde hace ya varios años.

El nivel de profundidad de este curso es básico, pero su contenido se amplía a recomendaciones de uso de herramientas ofimáticas y buenas prácticas en el uso de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Más información

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies