Skip to main content

Cursos actuais

As migracións convertíronse nun proceso demográfico natural que non é alleo a ningunha rexión do planeta ou momento histórico, mais a cifra de persoas migrantes foi crecendo progresivamente no século XXI.

A avogacía galega é consciente de que o seu papel é fundamental na asistencia aos afectados e afectadas polos acontecementos que provocan os movementos migratorios. De aí que sexa necesario ofrecer aos letrados e letradas unha formación de calidade que lles permita desenvolver o seu traballo da forma más eficaz e eficiente posible.

Preséntase a 4ª edición de este curso, redactada e coordinada un ano máis por Juan José Vázquez Rodríguez, xefe da Unidade de Asesoramento ás Migracións do Concello da Coruña. O temario foi actualizado segundo a normativa vixente a 31 de marzo do 2022.

Máis información

Segundo o artigo 20 da Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, os Colexios de Avogados, cando esixan para o exercicio da quenda de oficio cursos de especialización, asegurarán unha formación específica que coadxuve ao exercicio profesional dunha defensa eficaz en materia de violencia de xénero.

Este curso, elaborado a partir dun programa aprobado polo CGAE (Consejo General de la Abogacía Española) e redeseñado pola Comisión de Formación do Consello da Avogacía Galega, responde a esa necesidade formativa.

Foi preparado polo Consello da Avogacía Galega, coa participación de letradas especialistas na materia.

Máis información

El curso de Teletrabajo orientado a la abogacía pretende ofrecer una visión básica sobre el el teletrabajo, repasando algunas de las principales herramientas que se usan para trabajar telemáticamente.

Se ha basado en gran parte en la experiencia de la propia institución propietaria del curso, cuya plantilla laboral viene valiéndose de algunas de las herramientas que aquí se describen desde hace ya varios años.

El nivel de profundidad de este curso es básico, pero su contenido se amplía a recomendaciones de uso de herramientas ofimáticas y buenas prácticas en el uso de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Más información

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies