Skip to main content

Cursos actuais

El curso de Teletrabajo orientado a la abogacía pretende ofrecer una visión básica sobre el el teletrabajo, repasando algunas de las principales herramientas que se usan para trabajar telemáticamente. Se ha basado en gran parte en la experiencia de la propia institución propietaria del curso, cuya plantilla laboral viene valiéndose de algunas de las herramientas que aquí se describen desde hace ya varios años. El nivel de profundidad de este curso es básico, pero su contenido se amplía a recomendaciones de uso de herramientas ofimáticas y buenas prácticas en el uso de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Más información
PRAZO DE MATRÍCULA ABERTO ATA O 31 DE XANEIRO DO 2020 Este curso pretende abordar dunha forma clara e, sobre todo, práctica, a determinación das penas en función dos diversos parámetros que contempla o Código Penal. Mediante a aplicación dunha serie de regras, unhas aritméticas (que permiten saber como se sube ou baixa en grado ou como se calculan as metades) e outras relativas á tentativa, á complicidade, ás eximentes, cando hai agravantes, multirreincidencia… Determinarase a pena que se pode solicitar para o acusado. A formación é impartida integramente en liña e supón 30 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 30 de xuño do 2020. Máis información
PRAZO DE MATRÍCULA PECHADO Segundo regula o artigo 30 do Regulamento de Xustiza Gratuíta de Galicia, corresponde ao Consello da Avogacía Galega ofrecer aos avogados e avogadas da Quenda de Oficio unha formación suficiente que garanta a prestación da asistencia xurídica gratuíta consonte a uns estándares de calidade axeitados. En exercicio desas competencias en materia de formación da avogacía, o Consello presenta unha nova edición deste curso, en modalidade en liña, que permitirá ao profesional adquirir os coñecementos necesarios neste eido, e acreditalos para acceder ás listaxes especiais da Quenda de Oficio, cando lle fora esixido. A formación é impartida integramente en liña e supón 100 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 28 de febreiro do 2020. Máis información
PRAZO DE MATRÍCULA PECHADO Este curso pretende abordar dunha forma clara e sistemática,  pero sobre todo dunha forma completa e rigorosa, as principais cuestións prácticas relativas ao Dereito e as tecnoloxías da información e a comunicación (as chamadas TICs) coas que un xurista pode atoparse no desenvolvemento da súa actividade profesional. Ao finalizar o curso, os profesionais que o superen terán un coñecemento xeral e completo do Dereito internacional, comunitario e nacional sobre as principais cuestións do Dereito e as novas tecnoloxías. A formación é impartida integramente en liña e supón 100 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 28 de febreiro do 2020. Máis información
PRAZO DE MATRÍCULA PECHADO A chegada da era dixital supuxo cambios na forma na que nos relacionamos. Cada día é máis habitual que a comunicación se realice a través das tecnoloxías da información e das comunicacións (TICs). Redes sociais, chats, WhatsApp, etc., son os nosos mecanismos de comunicación do día a día. O presente curso pretende, a través da análise en profundidade da Lei de Protección de Datos, aportar unha visión global das novas tecnoloxías e, en particular, do cambio radical que supuxeron no ámbito social e na comunicación interpersoal na actualidade. A formación é impartida integramente en liña e supón 100 horas lectivas. O prazo para a realización do curso remata o 28 de febreiro do 2020. Máis información
Acceso á aula virtual

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies