A partición xudicial da herdanza 15 diciembre, 2022