Memoria 2022

Memoria do Consello da Avogacía Galega 2022

(artigo 11 da Lei de colexios profesionais)


a) Informe anual de xestión económica 2022

 
Ingresos 190.625,83 €
Gastos 221.027,58 €
a.1 Costes salariais, defensa xurídica e xestión do Campus Virtual   126.491,76 €
a.1.1 Litixios en trámite (non arquivados) 54
a.1.2 Cursos abertos impartidos polo Consello 3
a.1.3 Usuarios únicos matriculados/as no Campus 4.371
a.1.4. Número de avogados/as realizando cursos (2022)  
Curso e asistencia a vítimas e violencia de xénero (curso propio e gratuíto para os alumnos/as)   1.163
Curso de teletraballo orientado á avogacía (curso propio e gratuíto para os alumnos/as)   538
Curso de Dereito de Estranxeiría 2022 (curso propio e gratuíto para os alumnos/as)   316
Total alumnos realizando cursos (2022) 2.017
a.2 Retribucións dos membros do Pleno en razón do seu cargo  
a.2.1 Número de plenos e reunións representativas  
Plenos 8
Asistencias a reunións representativas 13
a.2.2 Remuneracións Os decanos e decanas non perciben remuneración polos servizos que prestan á institución
a.2.3 Axudas de custo (asistencias, 250 euros por xornada) 17.250,00 €
a.2.4 Gastos de desprazamento 1.419,30 €
   

b) Importe das cotas cobradas dos colexios (15 euros por colexiado/a e ano)

  167.340,00 €
Data do acordo 27 de decembro do 2019
   

c) Expedientes

 
c.1 Número de Recursos de alzada 66
c.2 Número de expedientes disciplinarios Non houbo
c.3 Número de informacións previas 1
c.4 Número de outros expedientes 12
   

d) Queixas e reclamacións de usuarios

Non houbo

e) Cambios no contido do Código deontolóxico

O código deontolóxico é o mesmo que para o resto do Estado

f) Normas sobre incompatibilidades e situacións de conflito de intereses

Aplícanse as contidas no Estatuto Xeral da Avogacía Española. Non houbo situacións de conflito

Esta memoria foi aprobada no Pleno celebrado con data de 2 de xuño de 2023.

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies